Zmiana jest częścią 
procesu. Wrócimy
szybciej niż myślisz!